Belangen behartiging

Belangenbehartiging voor de huurders in de geliberalseerde sector.

Lees meer
Communicatie

Communicatie tussen platforms, verhuurders en overheden.

Lees meer
Focus

Stimuleren van een redelijk en sociaal acceptabel huurniveau.

Lees meer
Netwerk

Intensive samenwerking met huurders platforms in Nederland.

Lees meer