– Vereniging Platform Amvest Huurders

Amvest is een ontwikkelaar en belegger. Zij ontwikkelt met visie, durf en creativiteit integrale woongebieden voor huurders en kopers. In totaal exploiteert Amvest een woningportefeuille van circa 21.000 huurwoningen en daarnaast heeft zij een ontwikkelingsportefeuille met een jaarlijks wisselend nieuwbouwpotentieel.

Al meer dan tien jaar bestaat het Platform Amvest Huurders, opgericht door en voor huurders van Amvest woningen. Het Platform is een landelijk overkoepelend orgaan dat de belangen van alle Amvest huurdersverenigingen behartigt. Platform Amvest Huurders voert minimaal twee maal per jaar algemeen overleg met Amvest. Hier worden onderwerpen besproken die uitstijgen boven het overleg met de vastgoedmanager over het complex. Het bestuur van het Platform wordt gekozen door en uit de aangesloten huurdersverenigingen. Jaarlijks organiseert het Platform een landelijke ledenvergadering en een Themamiddag waarin een onderwerp omtrent huren of wonen wordt gepresenteerd. Iedere Amvest huurdersvereniging is automatisch lid van het Platform en is welkom op deze bijeenkomsten.

Daarnaast vindt ook al vele jaren periodiek overleg plaats tussen de huurders(verenigingen) van een complex en de lokale vastgoedmanager. Huurders bespreken in dit overleg diverse onderwerpen over hun woningcomplex. Zo staan onderhoud, dienstverlening en huurprijsbeleid standaard op de agenda. Items die in belangrijke mate het woongenot beïnvloeden.

Wilt u nadere informatie over het Platform of heeft u vragen over het oprichten van een huurdersvereniging? Hiervoor kunt u terecht bij de secretaris van het Platform Amvest Huurders:

Platform Amvest Huurders
T.a.v. Jan Kommer
mail naar: jan.kommer@ziggo.nl