Huurders bij een commerciƫle verhuuder (dwz niet bij een woningcorporatie) moeten hun belangen bundelen om de commerciƫle verhuurders partij te kunnen bieden.
Voor onderwerpen als huurverhoging, onderhoud, kostenbeheersing en verkoop van complexen moeten huurders een stem kunnen laten horen. Dat schrijft de Overlegwet ook voor.

In de corporatiewereld zijn de instituties gevestigd: Aedes aan de verhuurderskant, de Woonbond aan de zijde van de huurders.
Voor commercieel verhuurde woningen, veelal in de vrije, ongereguleerde sector, is de belangenbehartiging minder ontwikkeld. Er zijn platforms van huurdersverenigingen georganiseerd per verhuurder/belegger. Het gezamenlijk Platform Particuliere Platforms (GPHP) is daarvan een bundeling.
Het GPHP ziet het als zijn taak de belangenbehartiging van die huurders te vergroten en te versterken.

In deze tijd van sterke huurprijsstijgingen, en overheden die overeenkomsten sluiten met investeerders in woningbouw moet de stem van de huurder duidelijker klinken. Er moet tegenwicht geboden worden aan de invloed van beleggers/verhuurders in zaken die de huurder direct raken.