Het Platform van Bouwinvest huurdersverenigingen behartigt de belangen van ca 15.000 huurders van Bouwinvest-woningen. De huurders bewonen 237 complexen, zowel appartementen als grondgebonden woningen. In ca 25 complexen zijn huurdersverenigingen en bewonerscommissies actief. Zij zijn de leden van het Platform.

Het is opgericht in 2013 en heeft een bestuur van 5 personen Dit bestuur wordt gekozen door de Algemene Ledenvergadering. Tweemaal per jaar ontmoeten de leden elkaar op de ALV. Daar wisselt men ervaringen uit en geeft prioriteiten aan in de onderwerpen die het bestuur bespreekt met Bouwinvest. Het overleg van het Bestuur met Bouwinvest vindt tweemaal per jaar plaats. Dit overleg gaat over beleidsmatige zaken. Voor de ‘dagelijkse’ gang van zaken op complex-niveau overlegt iedere Huurdersvereniging zelf met de beheerder van het complex.

Behalve een overleg-taak in het kader van de Wet Overleg Huurder Verhuurder (WOHV of overlegwet) heeft het Platform ook een ondersteunende taak voor de leden / Huurdersverenigingen. Dat kan zijn het helpen bij de oprichting van een Huurdersvereniging, het geven aan richting aan het jaarlijkse advies aan Bouwinvest over de huurprijsstijging, of het aan Bouwinvest signaleren van ongewenste situaties. Het Platform houdt de vinger aan de pols van de huurdersverenigingen via de halfjaarlijkse ALV en door het houden van enquetes onder de leden.

Bouwinvest belegt voor 17 pensioenfondsen in vastgoed. Het Bouwinvest Residential Fund richt zich op beleggingen in woningen in Nederland. Dit fonds omvat ruim 15.000 woningen in 237 complexen. Het accent in het bezit ligt op vrije-sector ( 88%) huurwoningen in Randstad (84%). Ca 60% van het bezit bestaat uit (stedelijke) appartementen. (Cijfers 2016).

Kijk voor meer informatie over het Platform Bouwinvest op www.platformbouwinvest.nl ; (een deel van deze site is enkel voor onze leden zichtbaar)

Contactpersoon voor Platform Bouwinvest:

secretaris: Ray de Bruijn
Email: secretaris@platformbouwinvest.nl