Sinds 2010 bestaan er platforms van huurdersverenigingen per (grote) belegger.
Deze platforms vertegenwoordigen de huurders bij een belegger als het gaat over beleidsmatige zaken.
De overlegwet (WOHV) vormt hiervoor de wettelijke basis.

Het zijn nu IVBN-beleggers die deze platforms als gesprekspartner geaccepteerd hebben en hun werk mogelijk maken. Ook buiten deze bestaande platforms zijn er huurdersorganisaties die op gestructureerde wijze hun belangen bij de verhuurder willen verdedigen.

Voor alle huurdersorganisaties wil GPHP een rol spelen om de stem van de vrije sector huurder te laten klinken. GPHP moet uitgroeien tot een professionele organisatie die tegenwicht biedt aan de professionele organisaties en lobby van de vastgoedverhuurders.