Vereniging van Vesteda huurdersorganisaties

Vesteda is een vastgoedonderneming, gespecialiseerd in het ontwikkelen en exploiteren van woningen en woonconcepten in de hogere huursector. Het totale woningaanbod van Vesteda bestaat uit zo’n 27.500 woningen. Het platform is een vereniging van Vesteda-huurdersorganisaties en behartigt de belangen van alle huurdersorganisaties van Vesteda woningen in het bijzonder en de afzonderlijke Vesteda huurders in het algemeen. Vesteda huurders moeten zich thuis voelen. Klanttevredenheid is daar een goede graadmeter voor. U als huurder kunt ons, door uw wensen kenbaar te maken, helpen. Maak uw ideeën kenbaar, wissel informatie en ervaringen uit en voer overleg met Vesteda. Deze dialoog tussen u en Vesteda kan plaatsvinden op verschillende manieren. Rechtstreeks met de Vesteda woongalerie, met de plaatselijke vastgoedmanager of via uw huurdersorganisatie die regelmatig met Vesteda overleg heeft. Deze behartiging van huurdersbelangen betreft voornamelijk het uitwisselen van informatie: door Vesteda aan de vereniging over onderwerpen die haar woning- portefeuille als geheel betreffen, en door de vereniging aan Vesteda over het beleid en beheer als geheel.
Onderwerpen die bij het overleg tussen Vesteda en de vereniging regelmatig aan de orde komen zijn onder anderen het onderhoudsbeleid, de verhuur van woningen, het huurprijsbeleid in het algemeen, het beleid inzake servicekosten, mutaties, nieuwbouw en participatie.‎